top of page

Podologie

botvoet.gif
doorgezaktevoet.gif

doorgezakte voeten

voetspiegel.gif

voetspiegel

voetdruk.gif

podograaf

platvoet.png

de platvoet

normalevoet.png

de normale voet

holvoet.gif

de holvoet

Wat is podologie?

Podologie betekent letterlijk voetkunde. De podoloog is gespecialiseerd in het behandelen van voetklachten en eventueel daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Als fysiotherapeut/manueel therapeut richtte ik mijn podologische behandelingen met name op de laatste groep. Vooral patiënten met chronische(aanhoudende) of recidiverende (terugkerende) klachten aan het bewegingsapparaat komen in aanmerking voor een consult bij een fysio/manueel therapeut die daarnaast ook gespecialiseerd is in podologie.

Maar uiteraard konden ook patiënten met uitsluitend klachten aan de voeten bij mij terecht. Voetklachten die door middel van podologie behandeld kunnen worden zijn:

 • hallux valgus (dit is een afwijkende stand van de grote teen) 

 • overmatig eeltgroei 

 • vermoeide voeten

 • likdoorns 

 • scheefstanden van de tenen 

 • het doorzakken van de voeten 

 • holvoet standen 

 • klauwstanden van tenen

Als fysio/manueel therapeut gespecialiseerd in het behandelen van dans- en sportblessures werd ik dagelijks geconfronteerd met klachten aan het bewegingsapparaat. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om acute klachten aan de enkels, de knieën, de heupen en de rug als gevolg van een trauma, of om een achillespees- of kniepeesontsteking als gevolg van chronische overbelasting. In beide gevallen is het interessant om te bekijken of de conditie van de voeten een rol speelt in het ontstaan van de klachten of een belemmerde factor is in een vertraagd herstelproces. Vooral wanneer klachten steeds weer terugkeren moet bekeken worden of zij samenhang vertonen met een afwijkende stand van de voeten.

Veel voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat die in aanmerking komen voor een goede voetanalyse door de podoloog die ook gespecialiseerd is in fysiotherapie en manueel therapie zijn:

 • (chronische) nekpijn 

 • pijn tussen de schouderbladen 

 • (chronische) lage rugpijn 

 • heuppijn 

 • liespijn 

 • knieklachten (zoals ontstoken kniepezen)

 • enkelklachten (zoals ontstoken achillespezen)

Het onderzoek

 

Het podologisch onderzoek bestaat uit vier onderdelen. Eerst zal de therapeut in een gesprek informeren naar de aard en ernst van de klachten. Na dit gesprek volgt het lichamelijk onderzoek. Dit bestaat uit een uitgebreide bewegingsanalyse van het gehele lichaam, waarbij uiteraard in het bijzonder ook naar de rol van de voeten wordt gekeken. Vervolgens neemt de patiënt plaats op de voetspiegel. Hiermee kan de therapeut precies zien hoe de druk van het lichaamsgewicht over de voetzolen wordt verdeeld. Tot slot wordt met behulp van een podograaf een blauwdruk gemaakt van de voetzool aan de hand waarvan de uiteindelijke zooltjes worden gemaakt.

Verschillende voettypen

Bij het analyseren van de voeten wordt uitgegaan van de volgende drie voettypen:

De platvoet
De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Doordat de gewelven van de voet (of de voetbogen) onvoldoende ondersteund worden vlakken zij af en wordt de voet dus platter. Klachten aan de knieën, de lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen kunnen hiervan het gevolg. Het gaat dan meestal om doffe pijnen die bij beweging toenemen en in rust verminderen. Door middel van reflexzooltjes kunnen de spieren in platvoeten zodanig gestimuleerd worden dat de gewelven zich herstellen.

Vooral bij kinderen tijdens de groei kan door middel van de zooltjes opvallende verbetering bereikt worden.


Normale voet

Dit is de normale voet met intacte voetgewelven die meestal gepaard gaat met een normale lichaamshouding. Mensen met zo'n houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet dat men zo'n houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn. Een beetje asymmetrie in de houding is normaal. In een goed functionerend bewegingsapparaat zullen kleine standsafwijkingen zonder kwalijke gevolgen gecompenseerd worden. Toch kunnen in normale voeten minimale links/rechts verschillen elders in het bewegingsapparaat tot aanzienlijke asymmetrie leiden. In dat geval kunnen reflexzooltjes uitkomst bieden.

De holvoet
Holvoeten hebben verstekte voetgewelven (hoge wreven) en kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Lage rugpijn, nekpijn en voorvoetpijnen kunnen hier het gevolg van zijn. De klachten nemen toe tijdens zogenaamde statische belasting (zoals staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen. Ook bij holvoeten kunnen reflexzooltjes, waarbij minimale verhogingen worden aangebracht om de voet te helpen ontspannen uitkomst bieden.

De therapie

Aan de hand van deze onderzoeksgegevens kan de therapeut  voorstellen om corrigerende zooltjes aan te meten. Het is goed om hierbij een onderscheid te maken tussen zooltjes die een passieve ondersteuning aan de voeten geven versus zooltjes die de voet prikkelen en activeren. De podotherapeut, gespecialiseerd in het behandelen van voetklachten zal steunzolen maken die de voet zodanig ondersteunen dat overbelaste en geïrriteerde structuren rust krijgen. Deze steunzolen zijn een passieve therapievorm die zeer effectief kunnen zijn bij pijnklachten aan de voeten.  Als podoloog maak ik geen steunzolen, maar reflexzolen. Deze zooltjes zijn veel dunner dan steunzolen en zijn gericht op het actief prikkelen van sensoren(drukzintuigjes) in de voetzolen waardoor de spieren gestimuleerd worden om de stand van de bovenliggende gewrichten en (daardoor) de lichaamshouding actief te corrigeren.

Hoe werkt podologie?

Het biomechanische effect

De werking van de reflexzooltjes of podologische zooltjes zoals deze in mijn praktijk worden gemaakt is tweeledig. Enerzijds veroorzaken de minimale verhogingen (maximaal 3 millimeter) in de zooltjes standsveranderingen in de botten van de voet waardoor het functioneren van alle gewrichten in het lichaam beïnvloed kan worden. Hierdoor kunnen zowel statische (standsafhankelijke) als dynamische (belastingsafhankelijke) overbelastingsklachten worden verholpen. Dit noemen we ook wel het biomechanische effect van de behandeling. De correcties die op deze manier gegeven worden zijn direct waarneembaar.

Het neurologisch effect

Anderzijds is daar het neurologische effect van de behandeling. In onze spieren bevinden zich zogenaamde spierspoeltjes. Dit zijn zintuigjes die het zenuwstelsel continu informeren over de lengte en de lengteveranderingen in de spieren en pezen. Zij meten voortdurend de spierspanning in onze spieren en spelen daarom een belangrijke rol in het tot stand komen van de lichaamshouding en het bewegingsgedrag. Wanneer een spier wordt gerekt zal dit via zogenaamde spinale reflexen (door het zenuwstel aangestuurde reacties) leiden tot een spanningsverlaging of spanningsverhoging in deze (en omliggende) spieren.  De verandering van de spierspanning (of spiertonus) zal op zijn beurt  invloed uitoefenen op de gewrichtsstanden, de lichaamshouding en de spierbelasting. Dit regulatiemechanisme van lichaamshouding en beweging noemt men propriocepsis.

Een afspraak maken

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een consult kunt u een afspraak maken. U kunt de praktijk telefonisch bereiken op nummer: 020 - 623 18 33 (werkdagen 9:00 - 14:00 uur). 

Ook kunt u dit e-mailadres gebruiken: 

info@denieuwekeizers.nl

Op werkdagen wordt uw e-mail binnen 24 uur beantwoord.

Kosten

Als u een aanvullende ziektekostenverzekering voor fysiotherapie heeft, zal het eerste consult rechtstreeks bij uw verzekeraar in rekening worden gebracht. Indien besloten wordt om zooltjes te maken krijgt u hiervoor een aparte nota. Deze nota dient u zelf met de therapeut af te rekenen. De meeste verzekeraars zullen de zooltjes niet vergoeden.

Prijzen intake en onderzoek

Eerste consult                                           € 35,00
(via zorgverzekeraar indien aanvullend verzekerd)

Prijzen basiszooltjes

Reflexzolen t/m maat 41                       € 82,50
Reflexzolen vanaf maat 42                  € 85,00

Prijzen extra elementen/aanpassingen

Zachte pelotten - per paar                   € 2,50
Hakverhoging - per stuk                        € 5,00
Lengtegewelf zacht - per stuk            € 5,00
Lengtegewelf hard - per stuk              € 7,50
Laterale wig - per stuk                            € 5,00
Verstevigen hieldeel - beiderzijds      € 7,50
Vervangen dekmateriaal per zool     € 10,00

Mochten er tijdens de eerste drie maanden na het in gebruik nemen van de reflexzolen aanpassingen nodig zijn, dan worden die gratis gedaan (u betaalt alleen eventuele materiaalkosten).

Controle afspraak

Na vier tot zes weken is het goed om te controleren of de reflexzolen hun werk doen en of er eventuele aanpassingen nodig zijn. Hiervoor wordt een controle afspraak ingepland. Ook deze afspraak zal rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht indien u aanvullend verzekerd bent.

TedWillemsen_logo_RGB_3.png

De Nieuwe Keizers

Voor het maken van afspraken voor behandelingen fysiotherapie, manueel therapie en podologie kunt de praktijk

telefonisch bereiken op nummer: 

020 - 623 18 33 (werkdagen 9:00 - 14:00 uur).

Ook kunt u dit e-mailadres gebruiken: 

info@denieuwekeizers.nl.

Op werkdagen wordt uw e-mail binnen 24 uur beantwoord.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Contactgegevens

Voor informatie over het boek 

'anatomie & blessures' kunt u een e-mail sturen naar info@tedwillemsen.nl

 

De meeste informatie over deze onderwerpen kunt u echter zelf op deze website vinden wanneer u doorklikt naar 'anatomie'.

bottom of page